slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Stambeno poslovni kompleks Buća Potok – Otoka Sarajevo
  • INVESTITOR:Tibra Pacific d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euro Izgradnja d.o.o.
  • GODINA:2008