slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Stambeno poslovni kompleks Nukleus Nedžarići – TIBRA 1 Sarajevo
  • INVESTITOR:Tibra Pacific d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euro Izgradnja d.o.o.
  • GODINA:2010