slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Stambeno Poslovni Kompleks 'Nova Otoka' Sarajevo
  • INVESTITOR:Nova Otoka d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euroizgradnja d.o.o.
  • GODINA:2015