slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:MHE "Do" - Berkovići

  • INVESTITOR:Strajko d.o.o
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euroizgradnja d.o.o.
  • GODINA:2016