slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Sjedište i uprava poduzeća TIBRA PACIFIC - Kiseljak
  • INVESTITOR:Tibra Pacific d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euro Izgradnja d.o.o.
  • GODINA:2000