slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Poslovna zgrada Brestovsko – Kiseljak

  • INVESTITOR:Tibra Pacific d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA: Euro Izgradnja d.o.o.
  • GODINA:2002