slika slika slika slika slika slika
  • PROJEKAT:Stambeno poslovni kompleks Lječilište - Kiseljak
  • INVESTITOR:Tibra-Pacific d.o.o.
  • IZVOĐAČ RADOVA:Euroizgradnja d.o.o.
  • GODINA:2006/2007