O nama - Euroizgradnja d.o.o. Kiseljak

O nama

„Euro Izgradnja“ d.o.o. sa sjedištem u Kiseljaku osnovana je 2000. godine privatnim kapitalom. Osnovna djelatnost firme je visokogradnja, niskogradnja, hidro gradnja, uključujući i ostale građevinsko zanatske radove kao i proizvodnju građevinskih materijala i betonskih prefabrikata.
Uspješno poslujemo već dugi niz godina, iza nas je ogromno iskustvo u oblasti gradnje što nas uz izuzetno stručni i profesionalni tim te referent listu objekata koje smo uspješno izgradili svrstava u vodeću firmu u oblasti gradnje. Da bismo zadržali i učvrstili našu poziciju vodeće kompanije u oblasti gradnje prije par godina u naše smo poslovanje uveli sistem upravljanja kvalitetom i sistem zaštite na radu koji je u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001-2000 i ISO 18001.
Naša stalna briga i zadatak je praćenje i usvajanje novih tehnologija i materijala kao i stalna edukacija i usavršavanje naših kadrova i uposlenika.
Posjedujemo najsuvremeniji vlastiti mašinski i vozni park, mehanizaciju i svu ostalu građevinsku operativu.
Svjesni smo da smo samo ovako organizirani i koncipirani spremni prihvatiti i uspješno izgraditi sve nove projekte kako iz oblasti stanogradnje tako i iz oblasti hidro gradnje na zadovoljstvo investitora, nas kao izvođača, šire društvene zajednice i svih kupaca stanova koje gradi „Euro Izgradnja“ d.o.o.
Naša referentna lista uspješno izgrađenih objekata najslikovitije govori o nama i to sa ponosom ističemo.